Nyproduktion

Att arbeta med förmedling av nyproducerade bostäder skiljer sig väsentligt från den vanliga bostadsmarknaden. Det kräver att mäklaren kan sätta sig in i beställarens önskemål och krav likväl som att han förstår marknaden. Därför börjar alltid ett nytt projekt med att ingående sätta sig in i förutsättningarna. En tät kontakt med både uppdragsgivare, beställare / kund, byggare och kommuner är en förutsättning för en lyckad affär.

Vi har sedan 2007 arbetat med ett flertal olika projekt. Allt från arkitektritade styckbyggda fastigheter i storlekar från 100 kvm till 300 kvm upp till hela kvarter med serieproducerade kedjehus / atriumvillor. För att lyckas med detta krävs förutom gediget kunnande gällande hela processen dessutom en mycket god kontakt med myndigheter och byggföretag.

Ombyggnader

Ibland krävs det att man bygger om en befintlig bostad för att bättre passa nya önskemål eller boendeförändringar. Här är det också väsentligt att man har erfarenhet och kunnande för att hitta optimala lösningar som fungerar i praktiken alternativt kan attrahera marknaden.

Renoveringar

När det gäller renoveringar är det väsentligt att man har ”rätt öga” med sig så man utnyttjar bostadens hela potential.
Ibland är det kanske läge att inte tjurrusa igång en renovering utan att först känna in den nya bostaden.

Som alltid är det viktigt att man har rätt kontaktnät med underleverantörer för att det skall bli bra.

2018-06/-versikt-hofterup-300x207
2018-08/v-ggresning
2018-06/fl-derv-genbild-300x194
2018-06/tennisv-gen-300x199
2018-06/byggnation-1-300x201
2018-06/hagagatan-300x225