Koncept

Vår arbetsmetod ger resultat!

En klar specialisering

I Exclusive living koncentrerar vi oss på boenden av högsta klass när det gäller läge, stil, design samt kvalitet i inredning och materialval. Inriktningen på en kundgrupp som har högt ställda krav och ytterst god köpkraft är tydlig. Likaså det faktum att köparna till dessa objekt återfinns lokalt, nationellt och internationellt ofta bland hemvändande utlandssvenskar.

I Traditional living presenterar vi, som ett komplement, även mer traditionella bostäder av skilda slag. Såväl villor som lägenheter.

Båda grupperna gynnas av att marknadsföras separat. Fördelen med att dela upp dem är att man uppnår ”synergieffekter”, dvs inget utesluts men man tar till vara alla de fördelar som finns, exempelvis när man ska avyttra sin traditionella bostad och söker en exklusivare eller vice versa.

Ett speciellt kundregister

Vi kartlägger grundligt köparens krav och önskemål för bästa tänkbara matchning säljare – köpare. Detta innebär att våra registrerade spekulanter får förhandsinformation när det rätta objektet kommer in. Vissa objekt blir därmed aldrig presenterade på ”den öppna marknaden”.

En personlig service av högsta kvalitet

Vi arbetar med ett mindre antal utvalda objekt och avsätter behövlig tid för såväl personliga visningar som professionell rådgivning till både säljare och köpare. Varje affär är unik och ägnas vår fulla uppmärksamhet för att uppnå bästa resultat.

En öppen och konstruktiv dialog med både säljaren och köparen

Vi gör redan i samband med värderingen av ett objekt upp ett förslag och en plan till hur just detta skall marknadsföras och, inte minst till vem. Under processens gång görs också löpande avstämningar.  Vi verkar således för klara riktlinjer och en realistisk syn på marknaden, dess efterfrågan och optimala prisnivå.

En personlig visningspolicy

Vi arbetar primärt endast med bokade visningar. Det innebär att vi vet vem som kommer till ditt hem och att det inte blir för många åt gången. Våra mäklare är själva närvarande på visningarna och kan sakkunnigt presentera bostäderna. Vid behov är vi två mäklare på plats.

Efter visningen kontaktas alltid också deltagarna personligen för uppföljning

Ett utvidgat geografiskt arbetsområde

Vår region sträcker sig från Båstad i norr till Skanör i söder. Vi har själva i olika perioder bott och verkat i Helsingborg, Lund och Malmö och känner väl till de attraktivaste områdena. En ytterligare fördel med att arbeta över de lokala gränserna, är att den hemvändande utlandssvensken inte bestämt exakt var hen vill bo. Man söker i många fall en viss typ av villa eller våning oberoende av själva orten. Vi fokuserar mera på typen av bostad och läget i området och erbjuder härigenom ett intressant urval. Många flyttar också inom regionen.

En attraktiv och högkvalitativ presentation av objektet

Styling: Vi ger tips som framhäver bostadens bästa sidor inför fotografering och visningar. Om säljaren har önskemål om ytterligare professionell stylist har vi goda kontakter.

Foto: Vi använder oss av skickliga yrkesfotografer för att uppnå bästa och mest attraktiva bild av bostaden.

Planritning:  Dessa framställs i 3D format.

Objektbeskrivning: En detaljerad beskrivning av objektet, som också innehåller alla fakta om bostaden och dess omgivning.

Internet: Vi presenterar objektet på vår egen hemsida och på samtliga bostadssajter. Här görs löpande avstämningar där man kan följa besöksfrekvensen för varje enskilt objekt under hela uppdragsperioden.

Sociala medier: Facebook m fl.