Guide sälj/köp

10 steg mot en framgångsrik och trygg bostadsaffär

1. Vi kommer och hälsar på!

När du tar kontakt med oss börjar vi med att göra en behovsanalys för att se hur vi bäst kan hjälpa dig
Tillsammans går vi igenom förutsättningarna för en framgångsrik försäljning. Vi tar fram all fastighets-
fakta och statistik däribland det som nyligen sålts inom ditt område, besöker din bostad och gör en realistisk värdering
– en värdering som vi kan stå upp för och som vi lägger till grund för det utgångspris vi rekommenderar.

När du sedan anförtror oss med förmedlingsuppdraget skriver vi ett uppdragsavtal, som i enlighet med
Branschförbundens riktlinjer anger en maximal ensamrättsperiod av 3 månader.

Varje uppdrag är unikt och vart och ett får sin odelade uppmärksamhet.

Du bör nu ta fram de dokument som gäller din bostad – ju mer fakta du har dokumenterat desto bättre.

2. Styling

Vi ger råd och tips som framhäver bostadens bästa sidor inför fotografering och visning.

Om säljaren har önskemål om ytterligare professionell rådgivning när det gäller att ”styla” bostaden, har vi goda och beprövade kontakter.

3. Marknadsföringen

Vi startar med en professionell fotografering. Vår målsättning är att ge en så attraktiv men samtidigt rättvisande bild som möjligt av din bostad. Bildkvaliteten är något som vi lägger extra stor vikt vid och likaså själva objektbeskrivningen.
Planritningar i 3 D samt information om närområdet och kommunens service.
Likaså presenteras objektet på internet, på vår egen hemsida: w.w.w.exclusive-living.com, på samtliga bostadssajter samt även på sociala media.

4. Visningen

Vi arbetar primärt endast med bokade visningar där mäklaren själv är på plats. Det innebär att vi vet vem som kommer till ditt hem och att det inte blir för många åt gången. Vi är själva närvarande på visningarna och kan sakkunnigt presentera bostäderna. Vid behov är vi två mäklare på plats.

Spekulanterna förses i samband med visningen, med en informativ proffsigt utformad objektbeskrivning och kan få hjälp med både boendekostnadskalkyl och olika förslag till finansiering om så önskas.

Efter visningen görs alltid en personlig uppföljning.

5. Budgivningen

Även om vi eftersträvar realistiska utgångspriser får vi ofta budgivning på våra objekt. Denna sker, om vi får välja, då helt öppet och i enlighet med god fastighetsmäklarsed. Nu kontrolleras också att budgivarna, dvs de tänkbara köparna har erforderlig finansiering ordnad via lånelöfte och/eller bankreferens.

I slutändan är det dock alltid säljaren som avgör till vem och till vilket pris han/hon vill sälja.

Vi slår ofta prisrekord och arbetar alltid för att få bäst betalt!

6. Såld! Dags att skriva kontrakt

När båda parter är överens är vi framme vid kontraktskrivning och går igenom eventuella villkor samt deposition av handpenning mm.

Först när både säljare och köpare skrivit under och avtalet utväxlats är köpet fullbordat.

Inga andra muntliga eller skriftliga löften gäller. När kontraktet skrivs kommer man även överens om en tillträdesdag.

7. Ansvaret – köparen och säljarens rättigheter och skyldigheter

Vi informerar om och klargör vad som är köparens undersökningsplikt och samtidigt vad som är säljarens upplysningsskyldighet.

8. Besiktningarna och försäkringarna

Vi bistår säljaren med den obligatoriska energibesiktningen för fastigheten. I anslutning till steg 7 görs en inventering av de besiktningar och försäkringar som är aktuella för säljaren respektive köparen och som ger trygghet – inte bara vid försäljningstillfället utan även de kommande åren.

9. Packning, städning och flytt

För att undvika tråkigheter är det klokt att redan vid kontraktsskrivningen bestämma att köparen ska godkänna städningen och vilka åtgärder som ska vidtas om köparen har synpunkter på städningen. Stäng inte av kyl/frys efter flyttstädningen!

Tänk på att avsluta abonnemang såsom el samt flytta andra abonnemang, avläs vatten m.m.

10. Tillträdet

När det är dags för tillträdet träffas vi traditionellt i köparens bank alternativt görs tillträdet på distans. Vi gör avräkningen avseende lösen av lån och betalning av slutlikvid, upprättar tillträdeshandlingar och kallar parterna i god tid. Viktigt är också att om det finns skriftliga pantbrev så skall dessa tas med till tillträdet i banken.

Tänk också på att ta med alla nycklar som tillhör bostaden. Handlingar såsom ritningar, boendepärm samt diverse handböcker kan lämnas kvar i bostaden till köparen.

Vi håller kontakten!

Glädjande nog kan vi konstatera att många av våra tidigare säljare och köpare återkommer till oss när det blir dags för nästa boendeförändring.

Detta är naturligtvis det bästa beviset på visat förtroende och att man är nöjd. Något som vi värdesätter alldeles speciellt!